Zaluzje drewniane 25 mm - Szczegóły techniczne wykonania

Informujemy, że korzystamy z  plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów, oznacza, akceptację Polityki cookies

Żaluzje drewniane, rolety, plisy - LukasRolety Łódź » Zaluzje drewniane 25 mm - Szczegóły techniczne wykonania

 

 

Szczegóły techniczne żaluzji drewnianej 25 mm

 

 

Lamele żaluzji drewnianej 25 mm są wykonywane  z azjatyckiego drewna basswood.

 

Maksymalna możliwa do wykonania szerokość takiej żąluzji to 240 cm.

Maksymalna szerokość takiej żaluzji na jaką udzielamy gwarancję to 170 cm !

 

Rynna Górna żaluzji :

              

Maskownica gónej rynny :

 

W zależnośći od typu montażu żaluzji 2 modele dostępnej maskownicy.

             

 

 


 

Ilość drabinek i sznurków w żaluzji ?

Ilość ta jest uzależniona w  największej mierze od szerokość żaluzji :

 

Wysokość zwiniętej żaluzji drewnianej 25 mm  ?

 

Każde 10 cm gotowej - rozwiniętej żaluzji po zwinięciu żaluzji zajmuje 1,5 cm.

Należy do pakietu żaluzji doliczyć rynne góną 2,5 cm oraz belkę dolną 1,5 cm

 

Wzór na wyliczenie ile zajmie żaluzja po jej zwinięciu do góry :

 

1 metr wysokości =  15 cm zwiniętego pakietu drewna + 2,5 cm + 1,5 cm

Czyli 1 metr  x 15 cm + 4 cm

np.     250 cm rozwinięta żaluzja    -       2.5 x 15 = 37.5 + 4 = 41,5 cm

 

 

Dzwonki do sznurków żaluzji

Dzwonki - zakończenia sznurkó żaluzji są dobrane kolorystycznie do wybranego koloru całęj żaluzji.

Stosujemy różne typy i kształty dzwonków  w zależnośći od dostęności.

 

Bejcowanie boków lamel żaluzji:

Boki lamel bejcowane są kolorem najbardziej zbliżonym do kolory lamel.


Lamele w kolorze:  white 009, bleached white 209, natural 103, alder 001, pine 101
oraz smoke grey 709 nie są bejcowane

 

Wszystkie odstępstwa od standardów są wykonywane na ryzyko Klienta bez gwarancji !